pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej

08-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-08
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 7 kwietnia br. z funkcji Członka Zarządu Spółki do spraw restrukturyzacji Pana Ireneusza Radaczyńskiego i powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm