pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2016-08-23 11:47 Uchwała podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
2016-07-06 13:49 Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku.
2016-07-06 13:43 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-07-06 13:35 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-07-06 13:27 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-07-04 14:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA
2016-07-04 12:12 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
2016-07-04 12:04 Powołanie osoby zarządzającej
2016-07-04 11:54 Powołanie osób nadzorujących
2016-07-04 11:40 Odwołanie osób nadzorujących
2016-07-04 11:29 Odwołanie osób zarządzających
2016-07-04 11:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2016-07-04 10:59 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2016-06-01 00:00 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A.
2016-05-31 23:54 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. przez uprawnionych akcjonariuszy
2016-05-31 14:57 Powołanie osoby zarządzającej
2016-05-31 14:53 Powołanie osób nadzorujących
2016-05-31 13:38 Odwołanie osób nadzorujących
2016-05-31 13:34 Odwołanie osób zarządzających
2016-05-31 13:23 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-05-31 13:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2016-05-31 13:00 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
2016-05-25 10:29 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 30 maja 2016 roku.
2016-05-25 10:20 Informacja o zatwierdzeniu układu Emitenta z wierzycielami.
2016-04-29 13:34 Budopol Wrocław SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej.
2016-04-29 13:14 Budopol Wrocław SA - Uchwała WZA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
2016-04-29 10:09 Budopol Wrocław SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2016-04-29 09:54 Budopol-Wrocław SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
2016-04-21 09:06 Budopol-Wrocław S.A. - Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku
2016-03-30 20:04 Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm