pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

29-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej również: Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 roku otrzymał od osoby nieuprawnionej – Pana Grzegorza Antkowiaka podającego się za prokurenta samoistnego spółki Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy (posiadającej 16.600.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych. We wniosku wskazano, iż celem zwołania NWZA jest podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z faktem, iż powyższy wniosek został złożony przez osobę, która nie wykazała prawidłowego umocowania do reprezentowania spółki Gant Development S.A., zarząd Spółki wstrzyma się z podjęciem decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez wnioskodawcę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm