pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2014-07-21 20:36 Zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu (informacja poufna)
2014-07-19 15:37 Powołanie osoby zarządzającej
2014-07-19 15:32 Powołanie osoby zarządzającej
2014-07-19 15:27 Odwołanie osoby zarządzającej
2014-07-11 22:02 Korekta raportu bieżącego nr 41/2014 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (informacja poufna)
2014-07-11 17:29 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (informacja poufna)
2014-07-07 21:35 Odstąpienie od istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-07-07 21:29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 7 lipca 2014 r.
2014-07-07 21:24 Odwołanie osób zarządzających i powołanie osoby zarządzającej
2014-07-07 21:08 Odwołanie osób nadzorujących i powołanie nowych osób nadzorujących
2014-07-07 20:58 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2014-07-01 11:53 Wykreślenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2014-06-10 22:16 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 7 lipca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu
2014-06-10 21:12 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 7 lipca 2014 roku
2014-06-10 20:42 Odpowiedź na pytania akcjonariusza zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2014 r. – korekta raportu nr 16/2014
2014-06-06 14:13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 5 czerwca 2014 r.
2014-06-06 14:07 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2014-06-06 13:36 Wybór biegłego rewidenta
2014-06-06 13:16 Powołanie osoby zarządzającej
2014-06-04 12:34 Zgody nadzorcy sądowego na zawarcie umów (informacja poufna)
2014-06-02 16:44 Umorzenie postępowania w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego (informacja poufna)
2014-06-02 16:39 Postanowienie o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
2014-05-31 11:22 Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-05-31 11:14 Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-05-23 11:07 Realizacja obowiązków istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-05-16 17:53 Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
2014-05-14 10:37 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-13 20:56 Zawiadomienie o terminie rozprawy (informacja poufna)
2014-05-09 21:27 Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2014 r. wraz z opiniami Zarządu
2014-05-09 21:19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm