pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Rezygnacja osoby zarządzającej

16-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-16
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Budopol – Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza otrzymała oświadczenie Pana Norberta Palimąki, Prezesa Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 15 grudnia 2014 roku z powodów osobistych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm