pieniadz.pl

Polna SA
Umowa znacząca.

15-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Umowa znacząca.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ("Spółka") informuje, że po zaksięgowaniu obrotów z dnia 14.05.2015 r. w dniu 15.05.2015 r. powziął informację, iż suma transakcji sprzedaży zawartych przez "POLNA" S.A. z POLNA Corp. s.r.o. z okresu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 823 715,47 EUR (3.441.089,06 PLN).
Wykonanie zamówienia o najwyższej wartości, tj. 80.978,75 EUR (343.066,47 PLN - wg Tabeli A kursów średnich NBP z dnia 18.12.2014 r.) miało miejsce 18.12.2014 r.; przedmiotem umowy była sprzedaż zaworów, części do zaworów oraz schładzaczy tłoczkowych.
Warunki, na jakich zrealizowano przedmiot umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Poszczególne zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zamówienia.
Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji sprzedaży zawartych z POLNA Corp. s.r.o. we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm