pieniadz.pl

Polna SA
Raport półroczny P 2016

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLNA Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
37-700 Przemyśl
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Obozowa 23
_ulica_ _numer_
16 678 66 01 16 - 678 37 10
_telefon_ _fax_
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
_e-mail_ _www_
795-020-07-05 650009986
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 018 16 639 4 113 4 025
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 712 10 406 2 673 2 517
III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 6 306 6 233 1 440 1 508
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 49 2 032 11 492
V. Zysk _strata_ brutto -14 2 179 -3 527
VI. Zysk _strata_ netto -10 1 759 -2 425
VII. Całkowity dochód ogółem -34 1 764 -8 427
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 054 3 645 698 882
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -564 -1 291 -129 -312
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 087 -7 142 -705 -1 728
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -597 -4 788 -136 -1 158
XII. Aktywa, razem 39 337 39 477 8 889 9 264
XIII. Aktywa trwałe 23 968 22 538 5 416 5 289
XIV. Aktywa obrotowe 15 369 16 939 3 473 3 975
XV. Kapitał własny 27 235 30 100 6 154 7 063
XVI. Zobowiązania długoterminowe 5 834 3 983 1 319 935
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 268 5 394 1 416 1 266
XVIII. 5 379 5 379 1 215 1 262
XIX. Liczba akcji zwykłych _w szt._ 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,01 1,24 -0,002 0,30
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 19,24 21,26 4,35 4,99
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 _w zł/EUR_ kurs z dnia 31.12.2015 r. _1 EUR=4,2615_ - 5,00 - 1,17
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2015 _w zł/EUR_ kurs z dnia 30.06.2016 r. _1 EUR=4,4255_ 2,00 - 0,45 -


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej _pozycje od
XII do XVIII i pozycje od XXI do XXII_ zostały zaprezentowane na dzień
30.06.2016 r. oraz dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2015 r.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm