pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

19-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-19
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że otrzymał informację przekazaną przez Pana Zbigniewa Jakubasa o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku zawartej w dniu 08 maja 2015 roku i rozliczonej w dniu 12 maja 2015 roku transakcji nabycia 10.000 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy od Zbigniewa Jakubasa tj. Wartico Invest Sp. z o.o. zwiększył się o więcej niż 1%, łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi - Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A., posiadał 630.978 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 630.978 głosów, co stanowiło 44,57% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień składania zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w pomiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol- Trade S.A. ogółem posiada 640.978 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 45,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 640.978 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 45,28% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm