pieniadz.pl

Polna SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.

22-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego w 2016 r. Zgodnie z art. 22.2 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. dokonała w dniu dzisiejszym uchwałą nr 6/2016 wyboru audytora. Została nim Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000109170.

"POLNA" S.A. korzystała już w ubiegłych latach z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.

Umowa zostanie zawarta na czas określony. Usługi objęte umową obejmować będą badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm