pieniadz.pl

Polna SA
Raport roczny R 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLNA Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
37-700 Przemyśl
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Obozowa 23
_ulica_ _numer_
16 678 66 01 16 - 678 37 10
_telefon_ _fax_
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
_e-mail_ _www_
795-020-07-05 650009986
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 211 36 260 8 175 8 655
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 732 23 473 5 193 5 603
III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 12 479 12 787 2 982 3 052
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 145 4 554 990 1 087
V. Zysk _strata_ brutto 4 354 4 831 1 040 1 153
VI. Zysk _strata_ netto 3 513 3 892 839 929
VII. Całkowity dochód ogółem 3 507 3 854 838 920
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 860 5 156 1 639 1 231
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 359 -1 059 -564 -253
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 256 -2 939 -1 734 -702
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -2 755 1 158 -658 276
XII. Aktywa, razem 39 477 41 960 9 264 9 844
XIII. Aktywa trwałe 22 538 22 646 5 289 5 313
XIV. Aktywa obrotowe 16 939 19 314 3 975 4 531
XV. Kapitał własny 30 100 33 671 7 063 7 900
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 983 3 461 935 812
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 394 4 828 1 266 1 132
XVIII. 5 379 5 379 1 262 1 262
XIX. Liczba akcji zwykłych _w szt._ 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2,48 2,75 0,59 0,66
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2013 _w zł/EUR_ kurs z dnia 31.12.2014 r. _1 EUR=4,2623_ - 2,00 - 0,47
XXII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2014 _w zł/EUR_ kurs z dnia 31.12.2015 r. _1 EUR=4,2615_ 5,00 - 1,17 -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm