pieniadz.pl

Polna SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

06-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-06
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu _Spółka_, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu spółek handlowych, art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _ZWZ_ Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. na dzień 3.06.2016r. o godzinie 11.00, w Przemyślu, w siedzibie Spółki przy ul. Obozowej 23, sala konferencyjna nr 1 parter.

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:
- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ w tym projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- wykaz zmian Statutu.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm