pieniadz.pl

Polna SA
Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.

07-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-07
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. ("Spółka") informuje, że po zaksięgowaniu obrotów z dnia 6.10.2015 r. w dniu 7.10.2015 r. powziął informację, iż suma transakcji sprzedaży zawartych przez "POLNA" S.A. z PRE-VENT GmbH z okresu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 704 298,00 EUR (2 816 858,30 PLN).
Wykonanie zamówienia o najwyższej wartości, tj. 58 684,80 EUR (248 494,92 PLN - wg Tabeli A kursów średnich NBP z dnia 29.01.2015 r.) miało miejsce 30.01.2015 r.; przedmiotem zamówienia była sprzedaż zaworów.
Warunki, na jakich zrealizowano zamówienie nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Poszczególne zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zamówienia.
Kryterium uznania przedmiotowych obrotów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna wartość transakcji sprzedaży zawartych z PRE-VENT GmbH we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm