pieniadz.pl

Polna SA
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

04-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z siedzibą w Przemyślu informuje, że w dniu 4 lipca 2016 r. wpłynęła do Spółki informacja od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wiesława Piwowara o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan Wiesław Piwowar złożył rezygnację z przyczyn osobistych.
Podstawa prawna:
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm