pieniadz.pl

Polna SA
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3.06.2016 r.

08-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. _ZWZ_ w dniu 3 czerwca 2016 roku:
1. Jakubas Zbigniew – 417 606 głosów, co stanowiło 50,39% głosów na ZWZ oraz 29,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Wartico Invest Sp. z o.o. – 145 199 głosów, co stanowiło 17,52% głosów na ZWZ oraz 10,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 187 838 głosów, co stanowiło 22,66% głosów na ZWZ oraz 13,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm