pieniadz.pl

Polna SA
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 3.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, w której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2.831.282,00 złotych, tj. 2 złote na jedną akcję.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.415.641.
Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 13.06.2016 roku _dzień ustalenia prawa do dywidendy_. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27.06.2016 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm