pieniadz.pl

Polna SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

29-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2016:
1. Raport roczny za rok obrotowy 2015 - 18 marca 2016 r.
2. Raporty kwartalne :
- raport za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 r.
- raport za III kwartał 2016 r. - 10 listopada 2016 r.
3. Raport za I półrocze 2016 r. - 29 sierpnia 2016 r.
Jednocześnie Zarząd "POLNA" S.A. informuje, że na podstawie §102 ust. 1 niżej wymienionego Rozporządzenia "POLNA" S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz na podstawie §101 ust. 2 nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.
Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm