pieniadz.pl

Polna SA
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2016 r. powołała na trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego - Pana Andrzeja Piszcza.
Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny.
Wykształcenie: wyższe - absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydział Mechaniczny, studia podyplomowe National - Louis University, Evanston, IL, USA/ Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:
• 06.2011 – nadal - Prezes Zarządu – Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.,
• 06.2010 - 06.2011- Wiceprezes Zarządu –Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.
• 09.2007 - 02.2010 - Dyrektor Programu Lokomotyw General Electric Co. Polska Sp. z o.o., Oddział w Rzeszowie
• 11.2008 - 01.2010 - Członek Zarządu Spółki General Electric Co. Polska Sp. z o.o.,
• 07.2002 - 08.2007 - Kierownik Programu General Electric Co. Polska Sp. z o.o., Oddział w Rzeszowie,
• 02.2002 - 06.2002 - Kierownik Projektu General Electric International, Inc., Warszawa,
Pan Andrzej Piszcz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Andrzej Piszcz nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm