pieniadz.pl

Polna SA
Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. _"Spółka"_ informuje, że po zaksięgowaniu obrotów z dnia 30.06.2016 r. w dniu 1.07.2016 r. powziął informację, iż suma transakcji sprzedaży zawartych przez "POLNA" S.A. z PRE-VENT GmbH w okresie od 7.10.2015 do 30.06.2016 wyniosła 722 564,97 EUR _3 132 362,33 PLN_.
Wykonanie zamówienia o najwyższej wartości, tj. 102 890,75 EUR _445 774,17 PLN - wg kursu średniego NBP - tabela A, z dnia 8.03.2016 r._ miało miejsce 9.03.2016 r. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż zaworów i części do zaworów.
Warunki, na jakich zrealizowano zamówienie nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Poszczególne zamówienia nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zamówienia.
Kryterium uznania przedmiotowych obrotów za znaczące jest fakt, iż _zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim_ łączna wartość transakcji sprzedaży zawartych z PRE-VENT GmbH we wskazanym powyżej okresie przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm