pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FERRO (FRO)

Pełna nazwa FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 7 32-050 SKAWINA
Telefon (12) 256-21-00
Prezes Aneta Raczek
Fax (12) 276-76-06
WWW www.ferro.pl
E-mail info@ferro.pl
ISIN PLFERRO00016

Komunikaty spółki: FERRO (FRO)

2016-10-28 17:25 Decyzja UKS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2014 rok
2016-10-25 15:28 Korekta raportu bieżącego nr 26/2016r. z dnia 22 września 2016r. Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.
2016-10-18 15:50 Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej.
2016-09-26 15:29 Otrzymanie zawiadomienia od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o przekroczeniu przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.
2016-09-22 16:13 Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.
2016-09-22 16:07 Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2016-09-02 17:46 Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.
2016-09-02 17:40 Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2016-08-11 07:29 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-05 12:14 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego i skróconego raportu jednostkowego za I półrocze 2016
2016-06-29 12:03 Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO SA.
2016-06-29 11:55 Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.
2016-06-29 11:42 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.
2016-06-29 11:32 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-27 15:00 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA
2016-06-21 17:15 Ustalenie ilości członków Zarządu kolejnej kadencji i powołanie Zarządu Ferro SA przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję
2016-06-17 15:45 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA
2016-06-16 17:15 Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o wypłacie od Spółki zależnej
2016-06-14 10:40 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA
2016-06-09 10:58 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA
2016-06-01 18:52 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
2016-06-01 18:35 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.
2016-05-05 07:42 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-27 08:21 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
2016-03-18 15:36 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-03-10 07:43 Raport roczny R 2015
2016-03-10 07:11 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-07 14:05 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015
2016-02-26 18:30 Informacja o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o.
2016-02-22 18:10 Stanowisko Zarządu FERRO S.A. dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRO S.A. ogłoszonego przez PALMYRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podmiotem dominującym względem PALMYRA Sp. z o.o. jest

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm