pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FERRO (FRO)

Pełna nazwa FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 7 32-050 SKAWINA
Telefon (12) 256-21-00
Prezes Aneta Raczek
Fax (12) 276-76-06
WWW www.ferro.pl
E-mail info@ferro.pl
ISIN PLFERRO00016

Komunikaty spółki: FERRO (FRO)

2014-05-30 10:39 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW
2014-05-27 14:52 Przedterminowy obligatoryjny wykup Obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na żądanie Emitenta
2014-05-23 11:45 Informacja o złożeniu przez Spółkę wniosku o zarejestrowanie akcji serii E w KDPW
2014-05-20 15:41 Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu
2014-05-20 15:36 Złożenie przez Spółkę wniosku o uaktualnienie kapitału zakładowego
2014-05-16 14:50 Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki
2014-05-15 12:00 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2014-05-14 07:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-13 10:25 Informacja o złożeniu przez członków Zarządu oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego
2014-05-07 14:51 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 2014r.
2014-05-07 14:41 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2013r.
2014-05-07 14:36 Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu
2014-03-20 07:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-03-20 07:21 Raport roczny R 2013
2014-03-19 15:09 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-02-03 10:26 Otrzymanie zawiadomienia od Jana Gniadka o zbyciu akcji uprawniających do 11,8% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu
2014-01-21 13:11 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-15 15:16 Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2013 r.
2014-01-15 15:10 Powołanie przez Uprawnionych Akcjonariuszy Członka Rady Nadzorczej
2014-01-15 15:02 Informacja o złożeniu rezygnacji przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2013-12-31 12:53 Informacja o transakcji zbycia oraz nabycia akcji Spółki
2013-11-12 07:29 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-10-31 15:56 Umowa znacząca między spółkami zależnymi - uzupełnienie
2013-10-25 16:16 Umowa znacząca między spółkami zależnymi
2013-10-16 15:37 Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 117/2013 z dnia 11.10.2013 Umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej
2013-10-15 08:25 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
2013-10-11 10:59 Umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej
2013-10-04 08:35 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
2013-10-03 10:17 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
2013-10-03 10:09 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm