pieniadz.pl

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r. posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Nationale Nederlanden OFE – 4 000 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 37,36 %, udział w ogólnej liczbie głosów 18,83 %

2. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK – 3 182 326 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 29,72 %, udział w ogólnej liczbie głosów 14,98%

3. ABH Holding Spółka z o.o. – 2 550 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 23,82 %, udział w ogólnej liczbie głosów 12,00%

4. Andrzej Hołój – 800 700 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 7,48 %, udział w ogólnej liczbie głosów 3,77 %.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm