pieniadz.pl

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło _1_przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom FERRO S.A. kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN _piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100_ tj. 0,75 PLN _siedemdziesiąt pięć groszy_ na jedną akcję. _2_Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r. _3_Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 6.372.796,50 PLN _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100_ tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r., - kwoty 9.559.194,75 PLN _dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100_ tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r. _4_Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN _siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm