pieniadz.pl

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

02-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-02
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 02 września 2016r.. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439_ otrzymał zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji spółki FERRO SA w transakcjach na GPW w Warszawie, ABH Holding Spółka z o.o. zmniejszył stan posiadanych akcji Spółki o co najmniej 2% .

Przed nabyciem akcji ABH Holding Sp. z o.o. posiadała 2 550 000 akcje Spółki, stanowiących 12,00 % kapitału zakładowego Spółki i była uprawniona do 2 550 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,00 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień 02 września 2016r. ABH Holding Sp. z o.o. posiada 650 000 akcje Spółki, stanowiących 3,06 % kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniona do 650 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,06 % ogólnej liczby głosów.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm