pieniadz.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

18-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-18
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą FERRO SA w dniu 18 marca 2016 roku w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, do dokonania:
• badania jednostkowego sprawozdania finansowego FERRO SA oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FERRO zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE za rok obrotowy 2016;
• przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego FERRO SA oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FERRO zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE za I półrocze 2016 roku.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres konieczny do wykonania wyżej wymienionych czynności. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa świadczyła na rzecz Ferro S.A. usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm