pieniadz.pl

Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 22 września 2016r. na podstawie Art. 19 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ 2016/523 z dnia 10 marca 2016r. otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Hołója o zbyciu przez podmiot zależny od Andrzeja Hołója spółkę ABH Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 20 września 2016r. łącznie 650 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości rozumianej jako iloczyn zbytych akcji i ceny rynkowej _12,01_ 7 806 554 PLN. 650 000 akcji Spółki stanowi 3,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki , dające prawo do 650 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia Andrzej Hołój nie posiada pośrednio akcji Spółki.

Andrzej Hołój posiada bezpośrednio 800 700 akcji Spółki co stanowi 3,77 % udziału w kapitale zakładowym Spółki , dające prawo do 800 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm