pieniadz.pl

Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

22-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 22 września 2016r. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439_ otrzymał zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji spółki FERRO SA w transakcjach na GPW w Warszawie, ABH Holding Spółka z o.o. zmniejszył stan posiadanych akcji Spółki o co najmniej 2% .

Przed zbyciem akcji ABH Holding Sp. z o.o. posiadała 650 000 akcje Spółki, stanowiących 3,06 % kapitału zakładowego Spółki i była uprawniona do 650 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,06 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień 22 września 2016r. ABH Holding Sp. z o.o. nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm