pieniadz.pl

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

27-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-27
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO SA _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 r. otrzymał od swojego Akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informację o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Napiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z pkt. 12 porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016r.
Według oświadczenia podpisanego przez Pana Wojciecha Napiórkowskiego spełnia on wszystkie kryteria stawiane kandydatom na członka rady nadzorczej w szczególności kryteria niezależności wynikające z przepisów prawnych oraz wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu oświadczenie oraz życiorys zgłoszonego kandydata.

Podstawa prawna
§38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm