pieniadz.pl

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA

09-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-09
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO SA _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 08 czerwca 2016 r. otrzymał od swojego Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłoszenie kandydatury Pana Jacka Tomasika oraz Pana Jacka Dąbrowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z pkt. 12 porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016r.
Według oświadczeń podpisanych przez Pana Jacka Tomasika oraz Pana Jacka Dąbrowskiego spełniają oni wszystkie kryteria stawiane kandydatom na członka rady nadzorczej w szczególności kryteria niezależności wynikające z przepisów prawnych oraz wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu oświadczenia oraz życiorysy zgłoszonych kandydatów.

Podstawa prawna
§38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm