pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FERRO (FRO)

Pełna nazwa FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 7 32-050 SKAWINA
Telefon (12) 256-21-00
Prezes Aneta Raczek
Fax (12) 276-76-06
WWW www.ferro.pl
E-mail info@ferro.pl
ISIN PLFERRO00016

Komunikaty spółki: FERRO (FRO)

2016-02-04 08:47 Informacja o zawarciu (i) umowy inwestycyjnej, (ii) umowy wspólników oraz (ii) umów nabycia akcji Spółki.
2016-02-04 08:41 Informacja o prowadzonych negocjacjach ze spółką Alphabeta 5 International S.a r.l. – przekazanie opóźnionej informacji poufnej.
2016-01-21 14:05 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-21 13:56 Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2015 r.
2015-12-23 13:03 Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu FERRO SA
2015-12-14 15:43 Informacja o transakcji dotyczących zbycia i nabycia akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu
2015-11-12 07:11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-29 15:45 Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na rzecz innego podmiotu zależnego od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2015-10-29 15:41 Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo – akcyjnej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.
2015-10-29 15:37 Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.
2015-10-27 15:19 Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki oraz otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu
2015-10-27 15:09 Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu
2015-10-06 15:15 Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.
2015-08-27 09:02 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-06-25 15:24 Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej
2015-05-19 15:31 Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 19 maja 2015r.
2015-05-19 15:25 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO S.A. w dniu 19 maja 2015r.
2015-05-19 15:20 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 19 maja 2015 r.
2015-05-14 11:03 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2015r.
2015-05-14 06:50 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-15 16:09 Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2015-04-15 15:46 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r.
2015-04-15 14:50 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2014r.
2015-04-10 16:15 Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego
2015-03-31 12:10 Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW
2015-03-19 07:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-19 07:22 Raport roczny R 2014
2015-02-18 10:36 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-01-16 13:28 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-16 13:16 Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm