pieniadz.pl

Decyzja UKS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2014 rok

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Decyzja UKS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Podstawa prawna
Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd FERRO S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 28 października 2016r. powziął informację o otrzymaniu przez jego pełnomocnika decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie _"UKS"_ z dnia 6 października 2016 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014.

Na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 17 marca 2016r. przeprowadzone zostało wobec Ferro S.A. postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2013 i 2014. Jednocześnie, w zakresie wyników kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r. Dyrektor UKS nie stwierdził nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że Spółka nieprawidłowo zadeklarowała podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r. z powodu zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości znaków towarowych przejętych w procesie połączenia Spółek.
Wydana decyzja skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w kwocie 1 139 700 zł plus odsetki.
Decyzja organu kontroli skarbowej nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zarząd Ferro S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w decyzji UKS. Od powyższej decyzji Spółka zamierza w ustawowym terminie 14 dni wnieść odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie jako organu wyższej instancji w postępowaniu administracyjnym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm