pieniadz.pl

Informacja o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o.

26-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-26
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. _"Spółka"_ informuje, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_ _"Ustawa o ofercie"_ oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku, że w dniu 25 lutego 2016 r. _i_ Aneta Raczek, Prezes Zarządu Spółki _"AR"_, _ii_ Artur Depta, Wiceprezes Zarządu Spółki _"AD"_, _iii_ Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu Spółki _"ZG"_, _iv_ Vladimir Sild _"VS"_, Prezes Zarządu NOVASERVIS spol. s r.o., spółki zależnej Spółki odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 r. przez Palmyra sp. z o.o. na następującą liczbą akcji Spółki:

1_ AR - 168.810 _słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziesięć_ akcji;
2_ AD - 131.170 _słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt_ akcji;
3_ ZG - 131.170 _słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt_ akcji;
4_ VS – 75.000 _słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji;

Jednocześnie, również w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku, Zarząd Ferro S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2016 Andrzej Hołój, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki _"AH"_, oraz ABH Holding Sp. z o.o., znaczący akcjonariusz Spółki odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 r. przez Palmyra sp. z o.o. na następującą liczbą akcji Spółki:
1_ AH – 800.700 _słownie: osiemset tysięcy siedemset_ akcji;
2_ ABH Holding Sp. z o.o. – 2.550.000 _słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm