pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Lotos SA (LTS)

Pełna nazwa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK
Telefon (058) 308-71-09; 308-71-11
Prezes Marcin Jastrzębski
Fax (058) 301-88-38
WWW www.lotos.pl
E-mail lotos@grupalotos.pl
ISIN PLLOTOS00025

Komunikaty spółki: Grupa Lotos SA (LTS)

2015-12-22 09:55 Spełnienie warunków zawieszających umowę o nabyciu aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS związanych z pozyskaniem norweskich zgód admi
2015-12-04 15:39 Informacje uzupełniające o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
2015-11-18 15:46 Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
2015-11-13 14:44 Zastawy na aktywach o wartości znaczącej
2015-11-10 17:03 Zastaw na aktywach o wartości znaczącej
2015-10-31 16:59 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez LOTOS Exploration and Production Norge na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
2015-10-29 06:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-14 17:22 Szacunki wybranych czynników mających wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.
2015-10-09 20:11 Spełnienie wszystkich warunków zawieszających uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych
2015-09-07 14:57 Podpisanie dokumentacji zabezpieczeń stanowiących część warunków zawieszających uruchomienie środków z umowy kredytowej na finansowanie projektu EFRA z dnia 30 czerwca 2015 roku.
2015-08-21 13:51 Zawarcie umowy sprzedaży koksu
2015-08-11 06:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-31 17:34 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
2015-07-14 15:13 Zawarcie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Programu EFRA – umowa znacząca
2015-07-01 17:00 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-30 16:18 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2015-06-30 16:17 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowiło obrady po przerwie
2015-06-30 16:15 Zawarcie umowy na finansowanie projektu EFRA
2015-06-26 21:56 Powołanie Członków Zarządu dziewiątej kadencji Grupy LOTOS S.A.
2015-06-02 16:32 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku
2015-06-01 17:54 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2015-06-01 17:53 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
2015-05-29 17:13 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
2015-05-29 13:46 Powołanie Prezesa Zarządu dziewiątej kadencji Grupy LOTOS S.A.
2015-05-29 11:37 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – korekta
2015-05-28 18:16 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2015-05-19 17:06 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a ČEPRO, a.s.
2015-05-05 14:02 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 1 czerwca 2015 roku
2015-05-05 14:01 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
2015-04-29 06:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm