pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Lotos SA (LTS)

Pełna nazwa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK
Telefon (058) 308-71-09; 308-71-11
Prezes Marcin Jastrzębski
Fax (058) 301-88-38
WWW www.lotos.pl
E-mail lotos@grupalotos.pl
ISIN PLLOTOS00025

Komunikaty spółki: Grupa Lotos SA (LTS)

2016-10-27 06:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-25 17:43 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
2016-09-14 17:53 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku
2016-09-14 17:50 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku
2016-08-24 16:01 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
2016-08-11 17:14 Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited
2016-08-11 14:52 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 14 września 2016 roku
2016-08-11 14:50 Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
2016-08-11 06:03 PSr
2016-07-29 15:49 Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS w 2 kwartale 2016 roku
2016-07-21 11:46 Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.
2016-07-20 17:50 Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
2016-06-30 17:07 Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
2016-06-29 17:02 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca i aktualizacja
2016-06-29 14:40 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – korekta treści raportu
2016-06-28 17:46 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-06-28 17:45 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-06-28 17:43 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
2016-06-28 17:40 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-06-27 16:26 Korekta metodologii kalkulacji modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A.
2016-06-24 16:15 Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-16 17:05 Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-10 14:53 Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-08 17:42 Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
2016-06-01 16:50 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
2016-05-31 19:41 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Korekta - uzupełnienie godziny rozpoczęcia
2016-05-31 14:54 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku
2016-05-31 14:47 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
2016-05-25 17:12 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-05-16 16:45 Powołanie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm