pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – korekta

29-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015 K
Data sporządzenia: 2015-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. dokonuje korekty omyłki pisarskiej w nazwisku zgłoszonego Kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, które zostało podane w raporcie nr 13/2015 z dnia 28 maja 2015 r.:

było: Pan Konstanty Dominirski

a powinno być: Pan Konstanty Donimirski.

Pozostała treść raportu nie zostaje zmieniona.

Spółka uprzejmie przeprasza za zaistniałą pomyłkę.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm