pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Spełnienie wszystkich warunków zawieszających uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych

09-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-09
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Spełnienie wszystkich warunków zawieszających uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz nr 27/2015 z dnia 7 września 2015 roku, dotyczących, m.in. zawarcia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy LOTOS S.A., umowy kredytowej z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu "Inwestycje Polskie"), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Agent kredytu"), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale, na finansowanie realizacji Programu EFRA, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie od Agenta kredytu o spełnieniu warunków zawieszających uruchomienie środków z ww. umowy kredytowej, co umożliwia rozpoczęcie wykorzystywania środków w ramach tego kredytu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm