pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Szacunki wybranych czynników mających wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.

14-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-14
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki wybranych czynników mających wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 października 2015 r. Spółka złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ("UKS"), w których organ ten określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2010 r. i styczeń – grudzień 2011 r. oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 i 112,5 mln zł za rok 2011.

W decyzjach Dyrektor UKS stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci Spółki związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił Spółce brak dołożenia należytej staranności w zawieraniu transakcji z tymi kontrahentami i że Spółka co najmniej powinna była wiedzieć o tym, że ww. transakcje wiązały się i były konsekwencją oszustwa podatkowego popełnionego na wcześniejszym etapie obrotu, co w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku VAT.

Spółka po analizie przedmiotowych decyzji uznała, że zarzuty przedstawione przez Dyrektora UKS są w całości nieuzasadnione i w zwiazku z tym złożyła ww odwołania.

Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami o rachunkowości, zdecydował, że fakt otrzymania powyższych decyzji określających zaległość podatkową zostanie uwzględniony w kwartalnym raporcie finansowym za III kwartał 2015 roku. Szacowany wpływ wyżej wymienionej korekty na skonsolidowany wynik operacyjny wyniesie ok. 161 mln zł. Dodatkowo wynikające z korekty odsetki od zaległości podatkowej w szacowanej kwocie ok. 78 mln zł obciążą koszty finansowe okresu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm