pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Lotos SA (LTS)

Pełna nazwa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK
Telefon (058) 308-71-09; 308-71-11
Prezes Marcin Jastrzębski
Fax (058) 301-88-38
WWW www.lotos.pl
E-mail lotos@grupalotos.pl
ISIN PLLOTOS00025

Komunikaty spółki: Grupa Lotos SA (LTS)

2016-05-13 15:33 Powołanie Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.
2016-05-13 15:11 Rezygnacja przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-04-28 06:11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-15 18:24 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - korekta
2016-04-13 13:04 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
2016-04-12 22:39 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-04-01 15:53 Złożenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
2016-03-18 16:29 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Varo Energy Supply Trading B.V.
2016-03-08 15:51 Powzięcie informacji od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie utrzymania w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
2016-03-03 06:06 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-03 06:06 Raport roczny R 2015
2016-02-10 08:28 Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 roku.
2016-02-04 16:19 Złożenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
2016-01-28 15:30 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku - korekta
2016-01-27 18:19 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-01-27 18:15 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami z grupy Petraco
2016-01-27 18:13 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku
2016-01-27 16:26 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami z grupy Petraco
2016-01-26 18:11 Odwołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2016-01-22 19:08 Zawarcie aneksu do umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Rosneft Oil Company a Grupą LOTOS S.A.
2016-01-07 17:11 Powzięcie informacji od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie utrzymania w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
2015-12-31 14:13 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą VITOL
2015-12-31 14:13 Finalizacja nabycia aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zgodnie z umową zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
2015-12-30 14:50 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową BP
2015-12-29 15:44 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku
2015-12-29 15:39 Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
2015-12-23 15:25 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Shell
2015-12-23 15:24 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
2015-12-23 12:50 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Statoil
2015-12-22 16:20 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2016r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm