pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Lotos SA (LTS)

Pełna nazwa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK
Telefon (058) 308-71-09; 308-71-11
Prezes Marcin Jastrzębski
Fax (058) 301-88-38
WWW www.lotos.pl
E-mail lotos@grupalotos.pl
ISIN PLLOTOS00025

Komunikaty spółki: Grupa Lotos SA (LTS)

2005-05-31 09:39 Wielkość oferowanych transz w ofercie publicznej
2005-05-31 08:43 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Grupy LOTOS SA
2005-05-31 08:39 Ustalenie liczby ostatecznie oferowanych akcji Grupy LOTOS SA w ofercie Sprzedaży
2005-05-25 20:16 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku
2005-05-25 20:16 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia nr 925/KOAS/2005 Mienia w Transporcie Krajowym Instalacjami Rurociągu Naftowego "Przyjaźń"
2005-05-25 19:59 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie umowy ubezpieczenia generalnego nr 1/KOAS/05 Ładunków w Transporcie Międzynarodowym
2005-05-25 19:58 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
2005-05-20 15:20 Rejestracja akcji Grupy LOTOS SA w KDPW
2005-05-20 08:54 Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Grupa LOTOS SA na 2005 rok
2005-05-18 12:38 Wniosek o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu giełdowego
2005-05-18 12:28 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a firmą Pol-Eko-Tech Małgorzata Listwan-Kostka
2005-05-17 16:56 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA – zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Czechowice S.A. a spółką Eko-Open Sp. z o.o.
2005-05-16 18:59 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005
2005-05-16 15:46 Aktualizacja treści prospektu w zakresie prognozy wybranych pozycji rachunku zysków i strat Emitenta
2005-05-16 09:10 Przewidywane IRR dla projektu PKRT
2005-05-13 18:30 Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
2005-05-13 18:27 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku
2005-05-13 07:59 Przedział cenowy na potrzeby budowania Księgi Popytu na akcje Grupy LOTOS S.A.
2005-05-11 18:02 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS S.A. - zmiana przewodniczącego rady nadzorczej Rafinerii Czechowice S.A.
2005-05-10 18:37 Projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS S.A.
2005-05-09 16:34 Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS S.A. - zarejestrowanie zmian statutu Grupy LOTOS S.A. objętych uchwałą nr 3 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 26 kwietnia 2005 roku
2005-05-09 16:30 Umowa z podmiotem powiązanym
2005-05-05 17:26 Terminy przekazywania przez Grupę Lotos SA raportów w roku 2005
2005-05-05 15:33 Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie umów znaczących
2005-05-05 15:30 Rezygnacja osób nadzorujących Grupy LOTOS SA
2005-05-05 13:40 Oświadczenie Grupy Lotos SA o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2005-05-05 12:48 Termin, porządek oraz projekty uchwał na ZWZ Grupy Lotos SA
2005-05-05 12:35 Wskazanie osoby opowiedzialnej za kontakty z KPWiG
2005-05-05 12:31 Przystąpienie do systemu ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm