pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

30-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2015 roku, podczas wznowionych po przerwie obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w jej miejsce Panią Katarzynę Iskrę na Członka Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Iskra jest absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo), Studium Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2003 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach w zakresie procesów przekształceń własnościowych, innowacyjności i rozwoju oraz nadzoru właścicielskiego. Obecnie pełni funkcję Radcy Ministra w Departamencie Spółek Kluczowych.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w tym m.in. jako pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółek Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. oraz spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., członka Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Chorzów S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Iskra nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm