pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.

31-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. uchwałą z dnia 31.07.2015 r. postanowiła kontynuować współpracę z dotychczasowym biegłym rewidentem – firmą Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupa LOTOS S.A. i sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za lata 2016-2017.

Ernst & Young sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124, Rondo ONZ 1) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR (Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z ww. podmiotem zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy.

Grupa LOTOS S.A. korzystała z usług spółki Ernst & Young sp. z o.o. sp. k w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za lata 2010-2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm