pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Lotos SA (LTS)

Pełna nazwa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ELBLĄSKA 135 80-718 GDAŃSK
Telefon (058) 308-71-09; 308-71-11
Prezes Marcin Jastrzębski
Fax (058) 301-88-38
WWW www.lotos.pl
E-mail lotos@grupalotos.pl
ISIN PLLOTOS00025

Komunikaty spółki: Grupa Lotos SA (LTS)

2015-04-22 16:52 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a VITOL SA.
2015-03-11 17:42 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową TOTAL
2015-03-06 06:24 Raport roczny R 2014
2015-03-06 06:23 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-02-24 17:10 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
2015-02-03 17:28 Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 roku.
2015-01-29 17:11 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami Grupy Petraco
2015-01-16 20:32 Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 55.000.000 akcji serii D Grupy LOTOS S.A. oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
2015-01-16 20:27 Warunkowa rejestracja akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2015-01-12 16:49 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2015r.
2015-01-09 16:06 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Grupy LOTOS S.A.
2014-12-30 17:13 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej BP
2014-12-30 17:12 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Shell
2014-12-23 15:50 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Statoil Fuel & Retail
2014-12-23 15:49 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Łukoil
2014-12-16 18:19 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą VITOL
2014-12-12 14:38 Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-12-11 17:15 Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-12-11 12:39 Rejestracja praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2014-12-09 15:52 Komunikat aktualizujący nr 2 dotyczący zmiany terminu notowania praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-12-09 12:27 Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-12-01 17:52 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell International Trading and Shipping LTD
2014-11-28 17:42 Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
2014-11-25 17:55 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 listopada 2014 roku
2014-11-25 17:55 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 listopada 2014 roku
2014-11-21 16:51 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporządzonego w związku z informacją dotyczącą złożenia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa
2014-11-20 16:27 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. w związku z informacją dotyczącą złożenia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa
2014-11-19 15:11 Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-11-14 16:21 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporządzonego w związku z informacją dotyczącą udziału Skarbu Państwa w ofercie publicznej akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
2014-11-14 16:16 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm