pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

01-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-01
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30 czerwca 2015 r. wraz z informacją o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, który dotyczył uchwały nr 3.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7, pkt.8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm