pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

18-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-18
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS S.A." lub "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą:

-BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
-MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- SOCIETE GENERALE z siedzibą w Paryżu,
-BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz
-BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

podpisały aneks, tj. umowę zmieniającą do umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartej w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.) z późniejszymi zmianami (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz nr 24/2014 z dnia 29 października 2014 r.)
Przedmiotem ww. umowy kredytowej jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. ok. 1,592 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2015 r.).

Podstawą podpisania umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 października 2012 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12-miesięczne okresy.
Umowa zmieniająca: przedłuża okres kredytowania do 20 grudnia 2016 r., zwiększa elastyczność wykorzystywania kredytu i dostosowuje jego warunki finansowe do aktualnej sytuacji rynkowej.

Warunki umowy zmieniającej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zmieniająca nie zawiera warunków zawieszających jej wejście w życie ani kar umownych.
Pozostałe warunki umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 r. nie uległy zmianie.

Umowę kredytową z dnia 10 października 2012 r. uznano za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm