pieniadz.pl

K2 Internet SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

20-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-20
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 21 marca 2014 r.
Jednostkowy raport roczny za 2013 r. – 21 marca 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – 29 sierpnia 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na zasadzie określonej w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) z późn. zm. (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm