pieniadz.pl

K2 Internet SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.

21-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz pkt. IV ust. 3 ppkt. (7) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki sporządzonych za pierwsze 6 miesięcy 2014 roku i za rok 2014, z którą ma zostać zawarta umowa do wykonywania w/w czynności.

Spółka korzystała z usług Mazars Audyt Sp. z o. o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za 2010, 2011, 2012 oraz za 2013 r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm