pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

17-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informację, z dnia 17.06.2014 r. - przesyłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następującej treści:

"Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm., dalej "Ustawa"), informuje, że w wyniku zbycia przez IPOPEMA OPPORTUNITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Subfundusz IPOPEMA Agresywny wydzielonego w ramach IPOPEMA SFIO, w transakcjach przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 10 czerwca 2014 r. ,a rozliczonych w dniu 13 czerwca 2014 r., akcji spółki pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo spadł poniżej progu 5%.

Przed ww. zdarzeniem Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 133 957 akcji Spółki, co stanowiło 5,39 % kapitału zakładowego Spółki, i dawało 133 957 głosów oraz stanowiło 5,39 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 95 234 akcji Spółki, co stanowi 3,83% kapitału zakładowego Spółki i daje 95 234 głosów oraz co stanowi 3,83 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm