pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014 r.

18-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-18
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki K2 Internet SA ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") K2 Internet SA, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie, uchwaliło zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Uchwałą nr 19, upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone przez ZWZ. Poniższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.Zmiana Statutu K2 Internet S.A. wprowadzona Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2014 r.

I.
Poprzednie brzmienie § 11 ust.2 Statutu Spółki:
"Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym."

Obecne brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:
"Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu, jeśli uchwała w przedmiocie zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm