pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

18-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-18
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 r., w związku z upływem kadencji
i wygaśnięciem wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok mandatu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Rządcy oraz Panu Piotrowi Zbaraskiemu, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Roberta Fijołek w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę nr 21 w sprawie powołania Pana Janusza Żebrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto ZWZ Spółki Uchwałą nr 22 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki odwołało Pana Tomasza Józefackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałą nr 23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej powołało Pana Piotra Zbaraskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Robert Fijołek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i bankowość) oraz IESE Business School w Barcelonie (Advance Management Program). W 2007 roku stowarzyszenie AIMR (obecnie CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Ponadto, odbył wiele szkoleń i praktyk między innymi w ABN AMRO Asset Management w Amsterdamie, ABN AMRO Bank w Londynie oraz ING Investment Management w Hadze.
Na rynku kapitałowym działa zawodowo od 1995 roku.
W latach 2008-2009 jako Prezes Zarządu NFI Progress SA, gdzie wraz z zespołem pracował nad przekształceniem działalności spółki w kierunku funduszu private equity.
W latach 2005-2008 zatrudniony w BPH TFI SA. Jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami (wcześniej jako Zastępca Dyrektora oraz Zarządzający Funduszami) odpowiadał za strategię oraz nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.
W latach 2002-2005 pracował w ABN AMRO Bank (Polska) SA jako Szef Zespołu Sprzedaży Instrumentów Dłużnych, wcześniej (2000-2002) w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA jako Zarządzający Portfelami, (1998-2000) w ING BSK Asset Management SA jako Zarządzający Portfelami, (1996-1998) Bank Śląski w Katowicach jako Dealer, (1995-1996) Górnośląski Bank Gospodarczy w Katowicach jako Dealer.
Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: ED Invest SA oraz Onico SA.
W latach 2011-2012 był członkiem Rady Nadzorczej Polish Energy Partners SA, w latach 2011 – 2013 członkiem Rady Nadzorczej Bumech SA oraz Fluid SA. W latach 2008-2009 w czasie pracy w NFI Progress SA był członkiem Rad Nadzorczych spółek portfelowych funduszu: Scanmed SA, WPS Goczałków SA, VIS Investments Sp z.o.o. SKA, CT Żuraw SA, Barista Sp z o.o.

Pan Robert Fijołek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do K2 Internet SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Fijołek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Żebrowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President.
Janusz Żebrowski był mniejszościowym udziałowcem K2 Internet Provider s.c. – spółki cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Internet S.A. W okresie lipiec 2000 r. - październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Internet S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami.

Pan Janusz Żebrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pan Piotr Zbaraski jest absolwentem Uniwersytetu w Leeds, Wydział Matematyki (1989 - 1993). Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bankowości inwestycyjnej zdobyte w Credit Suisse First Boston (lata 1996 – 1998), ING Barings (lata 1999 – 2000) oraz ABN AMRO Corporate Finance Sp. z o.o. (lata 2003 – 2004). Pracując w sektorze bankowym w Warszawie oraz w Londynie, doradzał przy kilku flagowych transakcjach m.in. na polskim rynku, w tym prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej i KGHM, a także przy kilku prywatnych transakcjach fuzji i przejęć.
Posiada również duże doświadczenie operacyjne, zdobyte podczas pracy jako zastępca Dyrektora Finansowego Elektrimu oraz Członek Zarządu Wirtualnej Polski. Jego współpraca z Wirtualną Polską doprowadziła do udanej transakcji sprzedaży spółki Telekomunikacji Polskiej. W 2005 r. rozpoczął własną działalność coachingową, pracując z krajowymi i międzynarodowymi "blue-chipami" takimi jak SAP, PwC, Agora, Pramerica, EMPiK, Nokia czy Colgate-Palmolive.
W roku 2006 połączył swoją działalność z Telos Partners w celu zapewnienia bardziej kompleksowych usług dla klientów. Od 2008 roku jest członkiem rady nadzorczej Delfarma Sp. z o.o.
Posiada kwalifikacje biegłego rewidenta w Association of Charted Certified Accountants (UK) oraz Certyfikat Corporate Coaching Masterclass, Coaching Academy (UK).

Pan Piotr Zbaraski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm