pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2013-10-07 15:28 Dofinansowanie spółki zależnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2013-09-24 15:23 Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS.
2013-09-17 11:25 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2013-08-30 22:08 Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
2013-07-31 11:43 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2013-07-30 14:15 Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS.
2013-07-26 13:07 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2013-07-25 16:44 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.
2013-07-08 14:26 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.
2013-07-01 14:57 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-06-28 12:36 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-06-28 11:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.
2013-06-26 16:18 Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2013 r.
2013-06-26 16:04 Powołanie Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
2013-06-26 15:47 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.
2013-06-18 12:47 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.
2013-05-29 17:42 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 26 czerwca 2013 r.
2013-05-29 17:10 Korekta Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz Jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2
2013-05-15 23:20 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2013
2013-04-25 16:29 Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU.
2013-04-19 16:27 Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji
2013-04-03 16:47 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-04-03 16:14 Zbycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-03-22 16:13 Zbycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2013-03-20 00:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2012
2013-03-20 00:22 Raport roczny R 2012
2013-03-12 16:04 Dofinansowanie projektu Spółki ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2013-01-15 13:46 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
2013-01-04 11:37 Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.
2012-12-17 15:31 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm