pieniadz.pl

K2 Internet SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

09-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 23 marca 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na zasadzie określonej w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) z późn. zm. (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm